Privacy verklaring

versie 1 laatst gewijzigd: mei 12, 2018

Ex Domo Flora, gevestigd ter Uilenkamp 45, 3972 XN Driebergen,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via email op privacy@ex-domo-flora.nl.

Persoonsgegevens die Ex Domo Flora verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst die je afneemt:

Site gebruikers

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint

Potentiele kopers die ons via email of telefonisch benaderen

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Mensen op de wachtlijst voor een pup

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Gegevens over uw voorgenomen eigenaarschap van een hond, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ex Domo Flora verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ex-domo-flora.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ons bedrijf verzamelt wel informatie over familieleden jonger dan 16 jaar als u die an ons verstrekt, voor het doel van plaatsing van een pup. Deze informatie wordt na ontvangst louter fysiek bewaard en wordt vernietigd nadat de pup geplaatst is.

Met welk doel verwerkt Ex Domo Flora persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving voor een pup te kunnen verwerken.
 • Om met je te bellen of te mailen om levering te regelen.
 • Om later informatie over vervolg activiteiten te kunnen verstrekken. Je kunt je hiervoor altijd achteraf voor uitschrijven door contact op te nemen via email.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ex Domo Flora neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Ex Domo Flora persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens potentiele kopers: Tot je van de wachtlijst afvalt, of de pup geleverd is, tenzij zij zelf aangeven dat zij geinformeerd willen worden over eventuele reünie bijeenkomsten
 • Wachtlijst informatie: Tot de pup geleverd is of tot je van de wachtlijst afvalt.
 • Site statistieken: 1 jaar.

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met privacy@ex-domo-flora.nl. 

Delen van persoonsgegevens door Ex Domo Flora met derden

Wij delen geen gegevens met derden die teruggevoerd kunnen worden naar jou. Onze site gebruikt wel Google Analytics op het manier die hieronder wordt beschreven.

Google Analytics

De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ex Domo Flora en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ex-domo-flora.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Ex Domo Flora persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@ex-domo-flora.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle computers waarmee wij jullie gegevens bewerken zijn voorzien van beveiliging in de vorm van full disk encryption, wachtwoorden, en geautomatiseerde virus en malware controle.
 • Onze site bewaart geen op een persoon terug te halen gegevens.