Opvoeding

Het is aanbevolen om met een pup op cursus te gaan en gelukkig doen steeds meer mensen dat. Op deze cursus kan de baas leren hoe hij de baas moet worden en dat de hond helemaal onderaan de rangorde in huis hoort te staan. Bepaalde commando’s worden geleerd en de pup kan keurig komen op bevel, gaan zitten en liggen als de baas dat zegt en mee wandelen zonder te trekken.

Honden doorlopen vanaf hun geboorte tot aan volwassenheid een aantal fases. Fases waarin hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling centraal staat. Ze moeten evenwichtig opgroeien en hebben daarvoor een juiste voeding en verzorging nodig. Ook geestelijk moeten ze volwassen worden.

Van geheel afhankelijke bolletjes wol, worden de pups groter en leren hun eigen krachten kennen. Ze leren hoe ze moeten reageren op de grote wereld om hen heen en leren omgaan met hun nieuwe roedelgenoten: het gezin. Daarbuiten hebben ze kennis gemaakt met andere honden en spelenderwijs hebben de pups hun eigen plaats ingenomen.

Het leergedrag van een hond is sterk bepaald door conditionering. Belonen en bestraffen op een consequente wijze, bepalen hoe onze hond geconditioneerd wordt. Hierbij is leeftijd van wezenlijk belang. In de eerste weken van een hondenleven worden veel indrukken ingeprent, om nooit meer te worden vergeten. Slechte ervaringen uit die periode raakt een hond niet makkelijk meer kwijt.

Commando’s voor een hond bestaan uit meer dan alleen de woordenregen welke wij mensen soms op elkaar loslaten, en die voor een hond niets betekenen. Het is onze gehele houding op een gegeven moment, gecombineerd met de omstandigheden van dat moment, die bepalen wat een hond als reactie gaat geven. Consequentie in houding, gebaar en stem bepalen de duidelijkheid van ons commando.

Het gedrag van een hond is uiteindelijk een combinatie van gewoontes Het aan- en afleren van gewoontes domineert dus eigenlijk de opvoeding van de hond. Daarbij is het van belang u te realiseren dat het aanleren van een nieuwe gewoonte vele malen eenvoudiger is, dan het afleren van een oude gewoonte. Bovendien leert een hond veel makkelijker in zijn eerste jaren (of liever, weken) dan in zijn latere jaren. Het is goed ons te realiseren dat in een keer goed leren, dus veel eenvoudiger is dan ingesleten fouten corrigeren.