‘Consequent zijn’ is de sleutel

Om consequent te kunnen zijn, moet er natuurlijk eerst duidelijkheid zijn over de regels. Bepaald moet worden wat de hond wel en wat niet mag. Wat hij wel mag, mag hij vervolgens altijd en wat hij niet mag, mag hij nooit! Dit klinkt allemaal vrij gemakkelijk, maar is best moeilijk. Toch is het noodzakelijk om een goede leider te worden. Ga met het hele gezin rond de tafel zitten en maak afspraken. Zorg dan ook dat iedereen zich daaraan houdt.

Om consequent te kunnen zijn, moeten we ook proberen ons een beetje in de gedachtenwereld van de hond te begeven. We kunnen tenslotte niet verwachten dat de hond menselijk kan gaan denken. Heel belangrijk hierbij is dat als we honden belonen of corrigeren voor gewenst of ongewenst gedrag, dit moet gebeuren op het moment dat het gedrag plaatsvindt. De pup knaagt bijvoorbeeld op een tafelpoot; hij moet leren dat dit niet mag en op het moment dat hij nog knaagt, moet hij gecorrigeerd worden. Dit kan door met een boze stem “Nee!” of “Foei!” te zeggen. De pup schrikt hiervan en houdt op met knagen. Op dát moment wordt de hond gecorrigeerd. U kunt uw pup afleiden door hem iets te geven waar hij wél op mag knagen.

Dit geldt natuurlijk voor al het gedrag dat niet gewenst is. Naast dit afleren van gedrag, moeten we de hond ook goed gedrag aanleren. Bijvoorbeeld het komen in het park, als we roepen. Het komen bij de baas moet altijd plezierig zijn, bazen horen dan ook hartstikke leuk te worden. Neem daarom in het begin altijd wat lekkers en wat leuks mee. Roep de hond een paar keer tijdens de wandeling, en niét alleen als hij weer aangelijnd moet worden om naar huis te gaan. Want dan leert hij dat komen bij de baas niet leuk is. Komt hij tussendoor een paar keer, geef hem dan wat lekkers of speel eventjes met hem en laat hem dan weer zijn eigen gang gaan. Pas dan wordt de baas leuk! Moet de hond komen en is hij net heel druk aan het spelen, dan kan hij beter niet geroepen worden. Want als hij na 10x roepen niet is gekomen en de baas gaat hem halen, dan leert hij dat hij niet hoeft te reageren op het commando “Hier!”. Straffen nadat hij eindelijk toch is gekomen, heeft geen enkele zin. Integendeel, dan komt hij de volgende keer helemaal niet meer.