Wat wordt er nu precies gezegd over reuen en teven?

Vooroordelen:

  • Reuen zijn dominanter dan teven;
  • Reuen lopen dikwijls weg, teven nooit;
  • Teven zijn aanhankelijker dan reuen;
  • Teven zijn verstandiger dan reuen;
  • Reuen zijn moeilijker op te voeden dan teven;
  • Reuen zijn minder trouw dan teven.

Dominantie

Zijn reuen werkelijk dominanter? Dit is sterk afhankelijk van het ras. Wanneer men 2 honden wil aanschaffen, of erover denkt om een tweede hond te nemen, zal men vaak merken dat de teven “dominanter” zijn dan de reutjes. De reu accepteert enorm veel van de teef. Wanneer de teef de reu corrigeert, zal de reu dit in bijna alle gevallen accepteren. Ook wanneer een reu en teef elkaar ontmoeten op straat, zal de reu een grauw van een teef accepteren. Wanneer 2 onbekende reuen elkaar tegenkomen op straat, zullen de reuen uitmaken wie van de 2 hoger in rang staat. Of een dergelijke ontmoeting uitloopt op een gevecht, hangt sterk van de honden af. Wanneer de honden goed gesocialiseerd zijn, zullen er waarschijnlijk geen problemen optreden. Men mag daarom niet op voorhand stellen dat reuen dominanter zijn dan teven!

Wie trekt naar wie?

Dat de reu naar de vrouw des huize zou trekken en de teef naar de man, is een fabeltje. Iedere hond heeft een “alpha-hond” nodig in zijn roedel. Het hoofd van de roedel kan de man óf de vrouw zijn. Zowel reuen als teven kunnen opeens “jaloers” zijn wanneer de man en de vrouw elkaar knuffelen in huis. Het hangt dus van de roedel verdeling in huis af, hoe dit zal gaan.

Van huis weglopen

De bewering dat reuen meer weglopen dan teven, is deels waar, deels niet. Reuen kunnen inderdaad weglopen wanneer een teefje in de buurt loops is. Ze gaan dan op pad en kunnen uren voor het huis van hun geliefde zitten wachten, totdat zij naar buiten komt. Aan de andere kant kunnen teefjes enorme uitbrekers en weglopers worden wanneer zij loops zijn. Zij gaan dan op hun beurt op zoek naar een minnaar. Teven zijn gemiddeld 2 maal per jaar loops, gedurende 21 dagen. Buiten deze perioden zullen teven over het algemeen niet weg lopen. Reuen daarentegen kunnen, wanneer dit in hun aard ligt, het hele jaar op zoek gaan naar loopse teefjes.

Aanhankelijkheid

Over de aanhankelijkheid van reuen en teven geldt hetzelfde als gesteld werd over de vraag “wie naar wie trekt” in huis. Ook hier is van belang hoe de roedel eruit ziet in huis. Ook in dit geval zijn sommige teven afstandelijk, terwijl andere weer erg aanhankelijk zijn. Ditzelfde geldt voor de reutjes. Deze bewering is dus niét waar!

Verstandiger

Ook de bewering dat teven verstandiger zouden zijn dan reuen is niet waar. Het hangt van de individuele hond af en is niet specifiek sexe gebonden. Het is wél waar dat teefjes bij trainingen en werk iets geconcentreerder zijn. Bij activiteiten als speuren en gehoorzaamheid kan dit een punt van overweging zijn.

Makkelijker op te voeden

Dat reuen moeilijker op te voeden zouden zijn is niet waar. Of een hond makkelijk of moeilijk te trainen is, hangt af van zijn karakter. Wanneer een hond erg gericht is op de baas, is een hond makkelijk te trainen. Zoals reeds eerder gesteld, kan zowel een reu als een teef naar de baas toe trekken.

Trouw

Komen we bij het laatste punt, de trouw. Ook hier geldt weer dat zowel reuen als teven trouw zijn. Vaak wordt het weglopen van de reu (op zoek naar loopse teven) , gezien als een teken van ontrouw. Dit is echter geen ontrouw, maar het volgen van een instinct. Of honden erg aan huis gebonden zijn, hangt sterk af van het ras. Een keeshond zal bijvoorbeeld bijna nooit het erf verlaten zonder zijn baas!