2e informatie brief 1e nestje flora

Gisteren hebben we een 2e echo laten maken. Dit omdat de arts nog niet zeker was van het aantal pups, en meteen om te kijken of ze goed groeiden.

Het zijn er naar alle waarschijnlijkheid tóch 5 en ze groeien goed!!! (Ze zijn inmiddels 3 cm groot.)

Wij hebben verder nagedacht over het verloop van de verkoop van de pups. Voor ons is het de eerste keer dat we dit doen, en de belangstelling is zó groot, dat we onze weg aan het zoeken zijn om op een zo eerlijk mogelijke manier iedereen te benaderen.

Zoals wij al in een eerdere mail hebben gezegd, zijn wij nu al begonnen met het matchen.

Mocht u nog kennis willen maken, dan vragen wij u dat ruim vóór de bevalling te doen. (Graag uiterlijk 10 maart i.v.m. de rust voor Flora.)

Wij zullen u zo spoedig mogelijk na de bevalling berichten over het aantal pups en hun geslacht en kleur. Ook hoort u dan al van ons op welke plek op de wachtlijst u staat. Mocht de kans op een pup voor u heel klein zijn, dan begrijpen we het natuurlijk als u ook ergens anders voor een pup gaat kijken. Drie weken na de bevalling kunt u komen kennismaken met uw toekomstige pup. Wij proberen u dan een advies te geven welke pup ons geschikt voor u lijkt, maar u hebt daar natuurlijk ook een keuze in. Pas als u een pup gekozen hebt, vragen wij om de aanbetaling van €250,- om de pup voor u te reserveren. Mocht u daarna tóch besluiten om van de pup af te zien, dan bent u de aanbetaling kwijt.

Hopend dat alles duidelijk is en vriendelijke groet, Moniek en Lisanne